Material

Material

 

"Hur man arbetar med invandrarfientlighet i skolan?"

Eftersom större delen av mitt arbete har varit i invandrartätaområden i Malmö, mötte jag ofta motstånd till detta på ett eller annat vis. Under min lärarutbildning gjorde jag därför en undersökning kring detta för att belysa problemet.

 

Resultatet av undersökningen visade på att invandrarfientlighet fortfarande är ett stort problem i Sverige och att både media med internet i spetsen har en stor roll i förmedlandet av denna bild.

 

Klicka på länken för att ladda ner FULL text

Spelläraren

Denna sida har varit till stor glädje när det gäller att fånga elevers intresse. Spelläraren Felix Gyllenstig Serrao arbetar som förstelärare i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg på Frölundaskolan. Han har stor erfarenhet av specialundervisning för elever med diagnoser och socioemotionella problem. Deras problematik gjorde att de till exempel inte trivdes i skolan eller att de skolvägrade.

 

Själv så använder jag denna sajt som motiverande samtal och relationsbyggande med elever som inte orkar vanligt skolarbete.

 

Sidan hittar du här: spellararen.wordpress.com/

Spsm - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Spsm är verkligen att rekomendera och någon jag haft möjlighet att samarbeta med under åren. Spsm jobbar hårt för att lärmiljön i förskolan och skolan vara tillgänglig för alla elever. De lär också ut strategier till pedagoger för hur man kan anpassa lärmiljön med hjälp av läromedel och kunskap om hur man använder alternativa verktyg, det måste det finnas kunskap om delaktighet och bemötande.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik och erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor över hela Sverige, dessutom kostnadsfritt.

 

Här hittar du deras webbsida: spsm.se

Hur arbetar man med olikheter i skolan?

Anna Lindh Stiftelsen har tagit fram ett material om hur man arbetar med olikheter mellan barn och unga i skolan. Syftet är att skapa en tydlig dialog mellan olika kulturer och religioner, för att på så sätt sprida lärdom om dessa. Materialet är väldigt bra och ger bra riktilinjer om hur man som lärare kan arbeta med dessa frågor.

 

Klicka på länken för att ladda ner FULL text. av materialet

 

Besök gärna webbsidorna:

Anna Lindhs fond

Anna Lindh Foundation

Demokrati i Skolan

Att arbeta med demokrati och värdegrund i skolan är en av de viktigaste uppgifter som vi lärare kan arbeta med. Gunilla Zackari och Fredrik Modigh har skrivit "Värdegrundsboken: Om samtal för demokrati i skolan". Det är en väldigt bra bok som utgår mycket från barnens perspektiv och grundtanken till en skola för alla. Zackari och Modigh menar att en skola för alla är att utjämna socioekonomiska skillnader och överbrygga kulturella fördomar

genom att barn och unga med olika bakgrund och erfarenheter möts, lära och utvecklas tillsammans. På så sätt skall eleverna lära av och ta hänsyn till varandra.

 

Klicka på länken för att ladda ner boken här: Värdegrundsboken

Copyright © All Rights Reserved Learny Media 2018